Wat te doen bij een sportongeval?

Aangifte

 • Druk hier het formulier af.
 • Laat het medisch getuigschrift invullen door de dokter. Indien er kine zal nodig zijn, laat dit dan zeker noteren !
 • Vul zoveel als mogelijk gegevens in op de zijde "Aangifte van het ongeval" en vergeet vooral niet de klever van je mutualiteit erop aan te brengen.
 • Onderteken het document op de daartoe voorziene plaats
 • Neem zelf een kopie van het ingevulde document.
 • Geef het ingevulde formulier zo gauw mogelijk binnen aan je trainer of een bestuurslid van KSKD (binnen de 7 dagen) zodat wij het kunnen bezorgen aan onze secretaris, je kan ook rechtstreeks met Herwin contact opnemen via skdhertsberge@outlook.be.
 • Laattijdige aangiften worden door de verzekering van de voetbalbond geweigerd!!
 • Indien er toch Kine zou nodig zijn en dit is niet genoteerd op het aangifteformulier, of je hebt bijkomende Kine nodig dan dien je dit VOORAF aan te vragen . Je bezorgt hiervoor een kopie van het voorschrift aan Herwin (skdhertsberge@outlook.be) die de aanvraag aan de verzekering zal doen.
 • De Kine zal maar terugbetaald worden vanaf de datum die op je toestemming van je ontvangstbewijs staat.
 • Wanneer je aangifteformulier aanvaard wordt door de verzekering zal je via het secretariaat een ontvangstbewijs krijgen. Je dient dit ontvangstbewijs zorgvuldig te bewaren tot je genezen bent en/of weer mag spelen. Bij genezing of herspelen laat je het voorziene vak door een dokter valideren.

Terugbetaling:

 • Laat je eerst terugbetalen door je mutualiteit en desgevallend je hospitalisatieverzekering. Je vraagt aan je mutualiteit een attest voor de sommen die ten laste blijven van de verzekerde.
 • Bezorg aan Herwin (contact: skdhertsberge@outlook.be)
  • het ingevuld en ondertekend ontvangstbewijs
  • het overzicht van de mutualiteit of facturen van het ziekenhuis met vermelding van de kosten ten laste van de patiënt (opleg)
  • andere ORIGINELE facturen die ten laste blijven van je zelf
 • na ontvangst van deze documenten wordt het verschuldigde bedrag op onze rekening-courant bij Voetbal Vlaanderen overgeboekt en ontvangt het secretariaat een overzicht van de terugbetaling.

Zo gauw mogelijk na ontvangst, betalen we u het verschuldigde bedrag uit via overschrijving op uw rekening! Gelieve uw rekeningnummer aan het profiel van uw zoon of dochter in te vullen of aan het secretariaat (skdhertsberge@outlook.be) te bezorgen.