Geschiedenis van de club KS Denneheem Hertsberge

EEN STUKJE GESCHIEDENIS …

In de gemeente HERTSBERGE groeiden er in het verleden heel wat dennenbomen. Ook nu staan er nog heel wat dennen. Vandaar de keuze voor de naam DENNENHEEM.

SKD is ontstaan onder impuls van de E.H. Jos WARDENIER, die de drijvende kracht is geweest van het ontstaan voetbal Hertsberge. Pastoor Wardenier was afkomstig van Zwevezele, waar hij tevens de drijvende kracht is geweest bij de oprichting van de voetbalploeg ZWEVEZELE. Willem Lenaers , was de tweede drijvende kracht, en stelde het eerste voetbalterrein ter beschikking. Hij was tevens der lokaalhouder. Desbetreffende geschiedenis is wel terug te vinden uit de geschriften van W.Lenaers, die alles trouw heeft bijgehouden. Zijn opvolger als secreatris was DECLERCQ M. Er werd beslist om met een voetbalploeg te starten in het K.V.S. Verbond. (Katholieke voetbalsport).
De meeste deelnemende ploegen waren Oostvlaamse ploegen.

In het jaar 1964 werd in café “Den Hollander” een vergadering gehouden om een bestuursploeg op te richten en het volgende kwam uit de bus

ProostE.H. Jos Wardenier
Ere-VoorzitterAybert Rapaert de Grass
VoorzitterAndré Fiers
OndervoorzittersAndré Ombregt
Omer Chlarie
Schrijver-schatbewaarderWillem Lenaers
Technisch raadgeverOrsom Derudder
Uitrusting en materieelJozef Van Craeymeersch
RaadsledenGeorges Dedeyne
Georges Kerckaert
Valère Vanhollebeke

Het eerste terrein langs de Breeweg werd gratis ter beschikking gesteld door W.Lenaers (waar nu de woningen van Johan en Daniël

Verhegghe staan).

Het tweede terrein, eveneens langs de Breeweg (tevens het huidige terrein) werd ter beschikking gesteld van Aybert Rapaert de Grass.

In het jaar 1968 werd beslist het K.V.S. te verlaten en om zich aan te sluiten bij de K.B.V.B. (Koninklijke Belgische voetbalbond).

Er waren echter onmiddellijk problemen daar het bestaande terrein te smal was om aan te treden bij de K.B.V.B. En werd er een terrein

gehuurd aan de heer Verhegge. Er was onmiddellijk werk op de plank …

Er werd uitgekeken naar een alternatief, dat uiteindelijk gevonden werd bij Mevrouw Vandewiele.

Er werd dan ook beslist een V.Z.W.D. te stichten.

Deze V.Z.W.D., onder identificatienummer 5743/68, gaf volgend resultaat met zetel Proosdijstraat, 33, te Hertsberge.

Leden van de beheerraad :

VoorzitterAndré Fiers
OndervoorzitterOmer Chlarie
Secretaris/PenningmeesterWillem Lenaerts
RaadsledenOrson Derudder
Michel Declerck
LedenUrbain Fiers
Sylvère Desoete
Georges Dedeyne
Valère Vanhollebeke
Adriaan Olevier

Na veel goede en minder goede verrichtingen werd einde jaren ’70 uitgekeken naar enkele nieuwe elementen in het bestuur.

Reden : Van de stichters waren reeds (jammerlijk) enkele mensen aan een gezegende leeftijd gekomen en/of overleden.

Daarom werd beslist een nieuw bestuur en een nieuwe beheerraad op te richten.

Dit gebeurde in mei 1981 en verscheen in het staatsblad van 31.12.1981.

Het nieuwe bestuur werd als volgt vastgelegd :

VoorzitterWillem Lenaerts
OndervoorzitterJean-Pierre Van Eeghem
Secretaris/penningmeesterMichel Declerck
BeheerdersOrsom Derudder
André Vandaele

Ook waren enkele oud-spelers van het eerste uur het bestuur komen versterken.

Hier enkele namen, sorry als er iemand vergeten werd : Marcel Bonne, Christiaan Dedeyne en Jacques Buddaert.

Tevens kwamen er enkele nieuwe bestuursleden (werkers) bij zoals Gilbert Deschepper, Luc Van Walleghem, Patrick en Michel Delaere.

Ondertussen werd een eerste houten kantine gebouwd en dit vooral door toedoen van André Vandaele en enkele vrijwilligers. Nu vervangen door een mooie stenen constructie.

Enkele jaren later was het bestuur genoodzaakt nog eens een wijziging te ondergaan (een klein “accident de parcours” tussen twee bestuursleden bracht het ontslag voort van onze penningmeester).

De penningmeester werd schatbewaarder en Patrick Delaere werd secretaris.

Doch na één jaar was er weer een herschikking noodzakelijk.

De volgende bestuursploeg kwam te voorschijn :

Ere-voorzitterWillem Lenaerts
VoorzitterJoost Vanderschuere
Ondervoorzitter/secretarisJean-Pierre Van Eeghem
SchatbewaarderMichel Declerck
BeheerdersOrsom Derudder
André Vandaele
Luc Van Walleghem
Jacques Buddaert
Patrick Delaere

Na het overlijden van onze vriend en medewerker André Vandaele werd de huidige secretaris Gilbert Caenepeel beheerder.

In 1992 werd door toedoen van Eddy Caenepeel en Patrick Delaere gestart met een jeugdwerking.

Patrick Delaere werd jeugdcoördinator, later opgevolgd door Gilbert Caenepeel.

Sedertdien is de jeugdwerking uitgegroeid tot een volwaardige afdeling van het huidige KSKD.

De recentere geschiedenis van 2000-nu moet nog uitgezocht en geschreven worden, maar we danken alvast de vele vrijwilligers en medewerkers van de laatste 20 jaar.