Bijdrage mutualiteit

Wist je dat je via je mutualiteit recht hebt op een jaarlijkse tussenkomst in het lidgeld van de sportclub?  
Ga naar de site van je mutualiteit en download daar het formulier. 
Vul het zo volledig mogelijk in en geef het af aan je trainer of aan Koen rechtstreeks. 
Wij zorgen dat het KSKD gedeelte officieel ingevuld wordt en bezorgen je dan het document terug. 
Vervolgens dien je het zelf in bij je mutualiteit en klaar is kees.  

Vergeet niet dat je dit jaarlijks dient te herhalen om te genieten van de tussenkomst.